ΥΠΘΠΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ-Δ/ΘΜΙΑΣ

Αρχική Σελίδα Συχνές Ερωτήσεις
 



Συνοδευτικό Υλικό
 

Ατομικά Δελτία Υγείας

Εγκύκλιος Ατομικών Δελτίων Υγείας (5/06/2007)

ΦΕΚ Ατομικών Δελτίων Υγείας

Έντυπη Φόρμα Δελτίου Νηπιαγωγείου

Έντυπη Φόρμα Δελτίου Δημοτικού Σχολείου

Έντυπη Φόρμα Δελτίου Γυμνασίου

Έντυπη Φόρμα Δελτίου Λυκείου

Έντυπη Φόρμα Δελτίου ΤΕΕ

Επιπλέον Υλικό

Εγκύκλιος σχολικών μεταβολών (11/11/2013)

Εγκύκλιος 139609/Γ2/01-10-2013 Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014 (03/10/2013)

Εγκύκλιος 136964/Γ2/26-09-2013 Λειτουργία Β΄ τάξης ημερησίου και εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-14 (03/10/2013)

Εγκύκλιος 139608/Γ2/01-10-2013 Διευκρινίσεις για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου (01/10/2013)

Εγκύκλιος 120885/Γ2/03-09-2013 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α και Β τάξης (Ημερήσιου/Εσπερινού) Γενικού Λυκείου (06/09/2013)

Εγκύκλιος 27921/Δ1/28-02-2013 Επιβεβαίωσης Δεδομένων (28/02/2013)

Εγκύκλιος 24986/Δ2/22-02-2013 Επικαιροποίησης Ομάδας Σχολείου (25/02/2013)

Εγκύκλιος 13218/Δ2/31-01-2013 Επέκταση λειτουργικότητας συστήματος καταγραφής Survey - Υποχρεώσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Διευθυντών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (01/02/2013)

Εγκύκλιος 1345/Δ2/04-01-2013 Επικαιροποίησης Στοιχείων (Αναθέσεις ΕΠΑΛ-ΣΕΚ) (07/01/2013)

Εγκύκλιος 139501/Δ1/08-11-2012 Επικαιροποίησης Στοιχείων (09/11/2012)

Εγκύκλιος 132524/Δ1/25-10-2012 Επικαιροποίησης Στοιχείων (29/10/2012)

Εγκύκλιος Σχολικών Μεταβολών 2013-2014 (12/10/2012)

Εγκύκλιος Επικαιροποίησης Στοιχείων για το σχολικό έτος 2012-2013 (25/09/2012)

Επιπλέον Οδηγίες Συμπλήρωσης των Φορμών του Σχολικού Έτους 2011-2012 (25/05/2012)

ΦΕΚ B 2769/02-12-2011 με την απόφαση 129287/Γ2 σχετικά με Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας (11/01/2012)

 

Εγχειρίδιο Χρήσης Καταγραφής για Διευθύνσεις και Γραφεία (13/01/2010)

Εγχειρίδιο Χρήσης Καταγραφής για Σχολικές Μονάδες Π/θμιας (13/01/2010)

Εγχειρίδιο Χρήσης Καταγραφής για Σχολικές Μονάδες Δ/θμιας (7/12/2012)

 

Ενημερώστε το λογισμικό των Windows