ΥΠΘΠΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ-Δ/ΘΜΙΑΣ

Αρχική Σελίδα Συχνές Ερωτήσεις
 Ανακοινώσεις
 
03/02/2014 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4528/Δ1/15-01-2014 το σύστημα της ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (survey) κλείδωσε και δεν επιτρέπεται πλεον καμία αλλάγη στα καταχωρημένα στοιχεία. Το σύστημα είναι πλεον διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο για άντληση των δεδομένων.
09/12/2013 Προστέθηκαν στο μητρώο του survey οι 1102 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω ΕΣΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Διερεύνηση των Παραμέτρων Αναμόρφωσης και Εξορθολογισμού της Διδακτέας Ύλης και του Εκπαιδευτικού Υλικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ)– Άξονας Προτεραιότητας 1». Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους να μην παραλείψουν να τους προσθέσουν στο δυναμικό τους.
05/12/2013 Έγινε διόρθωση στην φόρμα Α1.Στοιχεία σχολείου. Στο πεδίο "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: Πόλη ή χωριό ή οικισμός: " έχει προστεθεί μενού επιλογών για την καταχώρηση της έδρας της σχολικής μονάδας και την σωστή εμφάνιση της Ταχ. Διεύθυνσης. Παρακαλούμε για την σωστή ενημέρωση του πεδίου. Εαν δεν υπάρχει κάποια επιλογή ή εμφανίζεται λανθασμένο λεκτικό σε κάποια από τις υπάρχουσες επιλογές, παρακαλούμε ενημερώστε την υπηρεσία υποστήριξης με αναφορά προβλήματος για την σχετική διόρθωση. Επίσης παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την σωστή τιμή του πεδίου "Τόπος" στην "Επωνυμία σχολικής μονάδας:" ώστε να εμφανίζεται σωστά η Επωνυμία του σχολείου.
02/12/2013 Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα για τους Σχολικούς Συμβούλους. Για την είσοδο στο σύστημα είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού χρήστη στο ΠΣΔ, τα στοιχεία του οποίου χρησιμοποιείτε όταν ζητηθούν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για την αναγνώριση από το σύστημα. Εαν παρουσιάζεται αδυναμία εισόδου παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά στοιχεία, στείλτε email από το προσωπικό σας λογαριασμό στο ΠΣΔ στην διεύθυνση survey-help[@]sch[.]gr (χωρίς τα [,]) με θέμα "Σχολικός Σύμβουλος - Αδυναμία Εισόδου" ενημερώνοντας επίσης για τα στοιχεία: ΑΜ, Ονοματεπώνυμο, Θέση Σχολικού Συμβούλου που κατέχετε και ΦΕΚ ή ΑΔΑ τοποθέτησης στη θέση.
21/11/2013 Στα ΕΠΑΛ έγινε μεταφορά των μαθημάτων "Εφαρμογές Πληροφορικής" και "Τεχνικό Σχέδιο" της Α΄ ΕΠΑΛ στην Φόρμα Δ4α, ώστε να είναι δυνατό να δηλωθεί ως σχολική μονάδα ανάθεσης διδασκαλίας του μαθήματος είτε το ΕΠΑΛ είτε το ΕΚ.
11/11/2013 Ενεργοποιήθηκαν στις Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις οι φόρμες καταχώρησης των προτάσεων Σχολικών Μεταβολών.
11/11/2013 Στο Συνοδευτικό Υλικό έχει προστεθεί η εγκύκλιος Σχολικών Μεταβολών 2014-2015.
07/11/2013 Προστέθηκε το στατιστικό Δ3 - Κατάλογος Ενδοπεριφερειακά Μετακινηθέντων Εκπαιδευτικών ανά Διεύθυνση Μετακίνησής τους, που θα πληθυσμωθεί σταδιακά από τις σχετικές αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων (τις οποίες παρακαλούμε να μας τις αποστέλλουν στο survey-help[@]sch[.]gr (χωρίς τα [,])). Επειδή οι μετακινήσεις αυτές θεωρούνται ότι γίνονται για τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι ενδοπεριφερειακά μετακινηθέντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει (για τις ανάγκες του survey) να δηλωθούν από την Κύρια Μονάδα στη Διεύθυνση Μετακίνησής τους με σχέση τοποθέτησης ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ) ΑΠΟ Π/ΒΑΘΜΙΑ / Δ/ΒΑΘΜΙΑ (ανάλογα με την βαθμίδα της Διεύθυνσης Προέλευσης) και ΟΧΙ με σχέση τοποθέτησης ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ. Παρομοίως, από την μονάδα απ’ όπου θα απουσιάζουν η αιτιολόγηση απουσίας θα είναι ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ -> Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας (ανάλογα με την βαθμίδα της Διεύθυνσης Μετακίνησης). Πλέον δεν θα μπορεί να δηλωθεί εκπαιδευτικός με ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ σε περισσότερες από μία μονάδες του συστήματος.
01/11/2013 Ενεργοποιήθηκε η επιλογή για την φόρμα καταχώρησης των εκδρομών. Με την νέα φόρμα δίνεται η δυνατότητα δήλωσης εκδρομής από σύμπραξη σχολείων.
04/10/2013 Έχει προστεθεί η επιλογή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕ70 ΕΣΠΑ με ΠΕ70 ΠΡΩΙΝΟΥ στις αιτιολογίες ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΝΑΔΑ για την δήλωση των αντίστοιχων ωρών που μπορούν να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 μέσω ΕΣΠΑ σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.50/325/141474/Γ1/3-10-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ.
03/10/2013 Προστέθηκαν οι Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Β΄ Φάσης και της Ειδικής Αγωγής.
03/10/2013 Ενεργοποιήθηκαν οι φόρμες Γ3, Δ3, Ε3, ΣΤ3 στα ΓΥΜΝΑΣΙΑ για την καταχώρηση αντίστοιχα των τμημάτων μαθητικού δυναμικού, των αναθέσεων, λειτουργικών κενών και ωρολογίου προγράμματος για το αντικείμενο του μαθήματος Βιωματικές Δράσεις.
03/10/2013 Στο Συνοδευτικό Υλικό έχει προστεθεί η εγκύκλιος 139609/Γ2/01-10-2013 Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014.
03/10/2013 Στο Συνοδευτικό Υλικό έχει προστεθεί η εγκύκλιος 136964/Γ2/26-09-2013 Λειτουργία Β΄ τάξης ημερησίου και εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-14.
02/10/2013 Ενημερώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α Γυμνασίου και της Α Λυκείου των Μουσικών Σχολείων σύμφωνα με την Υ.Α. 137506/Γ7/26-09-2013 (ΦΕΚ 2449/τΒ/30-09-2013).
01/10/2013 Στο Συνοδευτικό Υλικό έχει προστεθεί η εγκύκλιος 139608/Γ2/01-10-2013 Διευκρινίσεις για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου.
27/09/2013 Έγινε τροποποίηση της φόρμας "Γ4β Παράλληλη διδασκαλία ξένης γλώσσας", η οποία αντικαταστάθηκε από την "Γ4α Παράλληλη διδασκαλία Αγγλικών" και χρησιμοποιείται για δηλώνεται το τμήμα γενικής παιδείας όπου θα γίνει η καταχώρηση των επιπλέον ωρών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής λόγω της Παράλληλης Διδασκαλίας με τα Αγγλικά.
27/09/2013 Έγινε προσθήκη των Μαθημάτων Κατεύθυνσης, Επιλογής και Ξένων Γλωσσών στις Λυκειακές Τάξεις των Μειονοτικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων. Παρακαλούμε τις σχολικές μονάδες για την ενημέρωση των σχετικών φορμών (Μαθητικό Δυναμικό, Αναθέσεις Μαθημάτων και Ωρολόγιο Πρόγραμμα).
26/09/2013 Αναρτήθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ομάδων Προσανατολισμού της Α' ΕΠΑΛ. Οι σχετικές δηλώσεις τμημάτων γίνονται στη Φόρμα Γ4 των ΕΠΑΛ και οι αναθέσεις τους στη Φόρμα Δ4β. Προς το παρόν (και μέχρι νεοτέρας) όλα τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού έχουν αναρτηθεί ως θεωρητικά.
12/09/2013 Προστέθηκαν οι Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Α΄ Φάσης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ!! Η σχέση τοποθέτησης ενός Αναπληρωτή με την Κύρια Μονάδα του είναι από φέτος η ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ (όπως δηλ. στους ευρισκόμενους στη διάθεση μόνιμους εκπαιδευτικούς), αντί της ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ) ΑΠΟ Π/ΒΑΘΜΙΑ / Δ/ΒΑΘΜΙΑ που ήταν μέχρι πέρυσι. Για τους Ωρομισθίους εξακολουθεί να ισχύει η ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ) ΑΠΟ Π/ΒΑΘΜΙΑ / Δ/ΒΑΘΜΙΑ.
06/09/2013 Έχει προστεθεί η επιλογή ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις αιτιολογίες ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΝΑΔΑ για την δήλωση των αντίστοιχων ωρών που μπορούν να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής σύμφωνα με την εγκύκλιο 120885/Γ2/03-09-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ.
06/09/2013 Στο Συνοδευτικό Υλικό έχει προστεθεί η εγκύκλιος 120885/Γ2/03-09-2013 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α και Β τάξης (Ημερήσιου/Εσπερινού) Γενικού Λυκείου.
20/06/2013 Έχει ξεκινήσει να λειτουργεί το Σύστημα Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για το σχολικό έτος 2013-2014.
19/06/2013 Η βάση του σχολικού έτους 2012-2013 κλείδωσε και δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στα δεδομένα εκτός της ενημέρωσης των στοιχείων ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ που αφορούν σχολικές μονάδες Δ/Θμιας.