ΥΠΘΠΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ-Δ/ΘΜΙΑΣ

Αρχική Σελίδα Συχνές Ερωτήσεις
 Γενικές Πληροφορίες
 

Το Υπ. Παιδείας στην προσπάθειά του για την παροχή υπηρεσιών στην εκπαίδευση έχει προχωρήσει στη υλοποίηση συστήματος καταγραφής του εκπαιδευτικού και του μαθητικού δυναμικού των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα της καταγραφής στοιχείων από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα και στις Διοικητικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται οι μονάδες αυτές (Περ/κες Δ/νσεις, Δ/νσεις και Γραφεία Εκπ/σης), να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων αλλά και να λάβουν αντίστοιχες συγκεντρωτικές πληροφορίες για τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους.